Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8641 — Jacobs Engineering Group/CH2M HILL Companies) (Текст от значение за ЕИП. )