Komission suositus, annettu 28 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan tuliaseenkantoluvasta annetun suosituksen 96/129/EY täydentämisestäETA:n kannalta merkityksellinen teksti