Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/81, annettu 17 päivänä tammikuuta 2019, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä lumpy skin -taudin torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2008 liitteen I muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 102) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)