Nařízení Komise (ES) č. 65/2008 ze dne 25. ledna 2008 o otevření celních kvót pro dovozy některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2008 a následující roky