Komisijas paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/33/EK par tīru autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu mazemisiju mobilitātes atbalstam 2., 3., 4. un 5. panta piemērošanu 2020/C 352/01