ETA:n sekakomitean päätös N:o 105/2004, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2004 ETA-sopimuksen liitteen XI (Telepalvelut) muuttamisesta