Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9844 – Société Générale/Mitsubishi/JV) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 171/05