2005/236/EÜ: Komisjoni otsus, 15. märts 2005, millega muudetakse otsust 2003/135/EÜ seoses metssigadel esineva sigade katku likvideerimise ning metssigade erakorralise vaktsineerimise kavade lõpetamisega Rheinland-Pfalzi liidumaa (Saksamaa) teatavatel aladel (teatavaks tehtud numbri K(2005) 596 all) (EMPs kohaldatav tekst)