Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2011 z  22. júna 2011 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny