Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2011 al Comisiei din 22 iunie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume