Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 607/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw