Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 607/2011 ( 2011. gada 22. jūnijs ), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai