Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 607/2011, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi