Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 607/2011, 22. juuni 2011 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril