Zaak C-458/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 2 april 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarije) — “GVC Services (Bulgaria)” EOOD / Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” — Sofia [Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten – Richtlijn 2011/96/EU – Artikel 2, onder a), punten i) en iii), en bijlage I, deel A, onder ab), en deel B, laatste streepje – Begrippen “vennootschappen naar Brits recht” en “corporation tax van het Verenigd Koninkrijk” – Vennootschappen die in Gibraltar zijn geregistreerd en aldaar zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting]