Byla C-458/18: 2020 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendroji mokesčių sistema, taikoma įvairių valstybių narių patronuojančiosioms ir patronuojamosioms bendrovėms – Direktyva 2011/96/ES – 2 straipsnio a punkto i ir iii papunkčiai, I priedo A dalies ab punktas ir B dalies paskutinė įtrauka – Sąvokos „bendrovės, įsteigtos pagal Jungtinės Karalystės įstatymus“ ir „corporation tax Jungtinėje Karalystėje“ – Gibraltare įregistruota ir jame pelno mokesčiu apmokestinama bendrovė)