C-458/18. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2020. április 2-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „GVC Services (Bulgaria)” EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia (Előzetes döntéshozatal – A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszere – 2011/96/EU irányelv – A 2. cikk a) pontjának i. és iii. alpontja, valamint az I. melléklet A. részének ab) pontja és B. részének utolsó francia bekezdése – Az „Egyesült Királyság joga szerint alapított társaságok” és „az Egyesült Királyságban: corporation tax” fogalma – A Gibraltáron bejegyzett és ott a társasági adó hatálya alá tartozó társaságok)