Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Francuske – EGF/2017/009 FR/Air France