Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 26 päivänä lokakuuta 2006.#Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Italian tasavalta.#Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 92/100/ETY - Tekijänoikeuden lähioikeudet henkisen omaisuuden alalla - Oikeus lainata yleisölle - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti.#Asia C-198/05. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 26 päivänä lokakuuta 2006.