Kirjallinen kysymys P-1710/04 esittäjä(t): Carl Schlyter (Verts/ALE) komissiolle. Pamvotis-järven tila (Ioannina, Kreikan luoteisosa)