Sopimus Euroopan perustuslaista - III OSA – UNIONIN POLITIIKAT JA TOIMINTA - IV OSASTO – MERENTAKAISTEN MAIDEN JA ALUEIDEN ASSOSIAATIO - III-288 artikla