Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 10/05/2004) keskittymän (Asia N:o COMP/M.3425 - NORDIC CAPITAL / TRENOR (4064)) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)