Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1810 оd 25. studenoga 2020. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Figue de Solliès” (ZOI))