Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.7649 – Varo / Argos DSE / Vitol / Carlyle / Reggeborgh) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)