KIRJALLINEN KYSYMYS P-0083/04 esittäjä(t): Dirk Sterckx (ELDR) komissiolle. Flaamilaisten matkanjohtajien vapaata liikkuvuutta koskevat rajoitukset ulkomailla.