KIRJALLINEN KYSYMYS E-1144/01 esittäjä(t): Bart Staes (Verts/ALE) neuvostolle. ISO-standardien käyttö EU:n jäsenvaltioissa.