Ehdotuspyyntöä koskeva ilmoitus - Instituutioiden kehittämistä koskeva Tacis-kumppanuusohjelma - EuropeAid/119707/C/G/BY