Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta (EU) N:o 12/2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta Hyväksytty neuvostossa 13 päivänä heinäkuuta 2015