Kirjallinen kysymys E-4972/05 esittäjä(t): Proinsias De Rossa (PSE) komissiolle. Ympäristömeludirektiivin yhteydessä vaadittavat tiedot