Kirjallinen kysymys E-4525/07 esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) komissiolle. Kunnallisten huviverojen yhteensopivuus yhteisön lainsäädännön kanssa