Asia T-705/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Unichem Laboratories v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetun perindopriili-lääkkeen alkuperäis- ja rinnakkaisversion markkinat — Päätös, jolla SEUT 101 artiklan rikkominen todetaan — Patenttialan riitojen sovintosopimus — Komission alueellinen toimivalta — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Hallinnollinen menettely — Asianajajien ja asiakkaiden välisen yhteydenpidon luottamuksellisuuden suoja — Mahdollinen kilpailu — Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus — Rajoituksen objektiivinen välttämättömyys — Kilpailuoikeuden ja patenttilainsäädännön yhteensovittaminen — SEUT 101 artiklan 3 kohdan mukaiset poikkeusedellytykset — Sakot)