2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1701/2004, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2004 m. spalio 1 d.