Kirjallinen kysymys P-2660/05 esittäjä(t): Joost Lagendijk (Verts/ALE) komissiolle. EU:n ja Israelin tekninen järjestely ja EU:n ja Israelin välisen assosiointisopimuksen pöytäkirja 4