Asia C-230/05 P: L:n 26.5.2005 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-254/02, L vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 9.3.2005 antamasta tuomiosta