Vec T-82/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. novembra 2018 – PepsiCo/EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie Exxtra Deep — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)