Sprawa T-82/17: Wyrok Sądu z dnia 21 listopada 2018 r. – PepsiCo / EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep) Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy Exxtra Deep – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]