Sag T-82/17: Rettens dom af 21. november 2018 — PepsiCo mod EUIPO — Intersnack Group (Exxtra Deep) [EU-varemærker — ugyldighedssag — det ældre EU-ordmærke Exxtra Deep — absolut registreringshindring — bekrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]]