Věc T-82/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. listopadu 2018 – PepsiCo v. EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep) „Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie Exxtra Deep – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“