Asia T-455/05 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 25.4.2006 — Componenta v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Valtiontuet — Kiireellisyys)