Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9649 — TSR Recycling/Sims Metal Management (Certain Recycling Assets)) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 86/02