Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9649 — TSR Recycling/Sims Metal Management (Certain Recycling Assets)) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 86/02