Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie, prijaté na zasadnutí 28. novembra 2018 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.40461 DE/DK Interconnector (spojovacie vedenie) – Spravodajca: Grécko