Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja savā 2018. gada 28. novembra sanāksmē par lēmuma projektu Lietā AT.40461 DE/DK Interconnector – Ziņotāja dalībvalsts: Grieķija