Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2018 m. lapkričio 28 d. posėdyje dėl sprendimo projekto Byloje AT.40461 DE/DK jungiamoji linija. Pranešėjo valstybė narė – Graikija