Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 28. marraskuuta 2018 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.40461 – Saksan ja Tanskan välinen rajayhdysjohto – Esittelijä: Kreikka