Arvamus, mille konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas oma 28. novembri 2018. aasta koosolekul seoses juhtumiga AT.40461 – DE/DK võrkudevaheline ühendus — Raportöör: Kreeka