Γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων κατά τη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με σχέδιο απόφασης για την υπόθεση AT.40461 — Γραμμή διασύνδεσης DE/DK — Εισηγήτρια: Ελλάδα