Zadeva C-641/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 13. novembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht München – Nemčija) – College Pension Plan of British Columbia/Finanzamt München Abteilung III (Predhodno odločanje – Prosti pretok kapitala – Obdavčenje pokojninskih skladov – Različno obravnavanje pokojninskih skladov rezidentov in pokojninskih skladov nerezidentov – Ureditev države članice, ki pokojninskim skladom rezidentom omogoča, da zmanjšajo svoj obdavčljivi dobiček tako, da odbijejo rezerve, namenjene za plačilo pokojnin, in da davek, obračunan od dividend, odbijejo od davka od dohodkov pravnih oseb – Primerljivost položajev – Utemeljitev)