Věc C-641/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht München – Německo) – College Pension Plan of British Columbia v. Finanzamt München Abteilung III („Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb kapitálu – Zdanění penzijních fondů – Rozdíl v zacházení mezi rezidentními penzijními fondy a nerezidentními penzijními fondy – Právní úprava členského státu umožňující rezidentním penzijním fondům snížit jejich zdanitelný zisk odečtením rezerv určených na výplatu důchodů a započíst srážkovou daň z dividend na korporační daň – Srovnatelnost situací – Odůvodnění“)