Kirjallinen kysymys E-1605/06 esittäjä(t): Graham Watson (ALDE), Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE) ja Cecilia Malmström (ALDE) neuvostolle. Syyria: Rauhallisen aktivistin Kamal al-Labwanin pidätys Damaskokseen paluun yhteydessä